Teenused ja hinnad

Osutame juriidilist õigusabi nõustamisest kuni kohtus esindamiseni kõigis õigusvaldkondades!

Esindame läbirääkimistel ja vaidluskomisjonides, aitame koostada juriidilisi dokumente, leida lahendusi õigusalastele küsimustele, üles ehitada tehinguid ning nõustame erinevate projektide elluviimisel. Samuti on meilt võimalik saada abi riigihangetega seonduvas.

Pakume ka juriidiliste dokumentide tõlketeenuseid. Tõlgime lepinguid, menetlusdokumente, kohtuotsuseid ja muid juriidilisi dokumente eesti-vene-inglise keelte suundadel.

Esmane konsultatsioon ja materjalidega tutvumine – 50 €.

Konsultatsioon hõlmab:

  • juriidilise nõu andmist;
  • materjalidega tutvumist, mille käigus selgitatakse välja probleemi lahendamise võimalused;
  • hinnatakse asja edasist perspektiivi – võidu võimalust nii kohtuvälisel läbirääkimisel kui ka kohtumenetluses, võidu võimaluse puudumisel klienti ka sellest teavitatakse, et klient ei raiskaks aega ja raha perspektiivitule õigusabile;
  • selgitatakse välja asja ligikaudne lõplik hind (läbirääkimised, hagi koostamine, esindamine kohtus, jne).

Juriidiliste dokumentide koostamine, esindamine läbirääkimistel ja riigiasutustes – 70-80 € tund.

Hind kujuneb tunnitasu alusel vastavalt töömahule ja töö keerukusele.

Tegeleme vaid perspektiivsete asjadega, mida hindame juba esmasel konsultatsioonil, et klient ei raiskaks oma aega ja raha lootusetule õigusabile.