Büroost

2500 aastat tagasi, kui tänapäeva Eesti territooriumil mindi üle pronksiajast rauaaega, pandi teises Euroopa otsas paika põhimõtted, mida maailm tunneb Rooma õiguse nime all ja mida kaasaegne tsiviliseeritud maailm kasutab oma õigussüsteemi alusena: kõigil on õigus ausale ja neutraalsele kohtupidamisele, õigus kasutada õigussüsteemi oma huvide kaitsel ja kõik on seaduse ees võrdsed.

Meie õigusbüroo missiooniks on tuua Rooma õigusest tulenevad võimalused igaüheni.

Kõigil meie õigusbüroo kollektiivis töötavatel juristidel on omandatud õigusteaduses magistrikraad ning vähemalt viie aastane tööstaaž. Järjepidev kutsealane enesearendamine ning teavitatus seadusandluse ja kohtupraktika muudatustest garanteerib büroo konkurentsivõime.